New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पेशाहरू

पेशाहरू   यस पाठमा हामी बाइबलमा उल्लेख गरिएका सातओटा पेशाहरूको विषयमा हेर्नेछौं। हामीले पाठ ६ मा कृषि सम्बन्धी हेरिसकेका छौं। त्यहाँ अरु धेरै पेशाहरू पनि परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरिएका छन्, तर हामी यी मध्ये ७ ओटा मात्र हेर्नेछौ: १. माग्ने मानिस (भिखारी) एक माग्ने मानिस त्यो व्यक्ति हो जसको कुनै पेशा हुँदैन। ऊ काम गर्न […]