New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

बाइबलको प्रमाण (भाग १)

बाइबलको प्रमाण (भाग १) डेविड क्लाउड पद कण्ठ: प्रेरित १:३; १ कोरिन्थी १५:६; हिब्रू ११:६ बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर मानिसले ग्रहण गर्नुपर्ने आखिरमा विश्वासैद्वारा हो। हिब्रू ११:६ लाई पढ्नुहोस्। तर अर्कोतिर बाइबलीय विश्वास भनेको अन्धकारमा हामफाल्ने जस्तो अन्धो विश्वास होइन। यो त परमेश्वरले दिनुभएको अभिलेखमाथिको निर्धक्कता हो (रोमी १०:१७)। बाइबलका लेखकहरूले आफूहरूले चतुर्याइँसाथ कथिएका […]