New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आधारात्मक बाइबल शब्दावली १

आधारात्मक बाइबल शब्दावली १ डेविड क्लाउड यी पाठहरूमा हामीले आत्मिक वृद्धिका लागि बाइबल बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा सिक्दै आएका छौं। तर बाइबल बुझ्नका लागि हामीले त्यसमा भएका शब्दहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मुक्ति र ख्रीष्टियन जीवनसँग सम्बन्धित केही गहकिला शिक्षागत शब्दहरू निम्न अनुसार छन्। अनुग्रह नयाँ नियममा “अनुग्रह” भन्ने शब्द मुख्य गरी दुई तरिकामा प्रयोग गरिएको […]