New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

याकूब र प्रभुका अन्य भाइहरू

याकूब र प्रभुका अन्य भाइहरू   परमेश्वरले पारिवारीक एकाइलाई ठूलो महत्त्व दिनुहुन्छ। एउटै घरमा बाबु, आमा, दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू सँगै मिलेर जिउने कामलाई परमेश्वरले ज्यादै मन पराउनुहुन्छ र बहुमूल्य मान्नुहुन्छ। विगतमा मानिसहरू आफैंले अन्य रूपमा नभएर पारिवारको रूपमा बस्न थाल्ने निर्णय गरेका होइनन्। परमेश्वरले शरुदेखि नै पारिवारीक एकाइहरूको योजना गर्नुभएको हो। प्रथम मानव परिवारका सदस्यहरू […]