New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अन्य भाषाको वरदान बन्द

१४) अन्य भाषाहरूको वरदान कहिले बन्द भयो? क्यारिज्म्याटिक जवाफ: १) “अन्य भाषाहरूको वरदान बन्द भएकै छैन। परमेश्वरले नयाँ नियमको समयमा जस्तै गरी आज पनि अन्य भाषाको वरदान दिँदैहुनुहुन्छ।” वा, २) “अन्य भाषाको वरदान मण्डली इतिहासको शुरूतिर अन्त भयो, सम्भवत: पहिलो शताब्दीको अन्ततिर। तरैपनि यी अन्तिम दिनहरूमा अन्य भाषाहरूको वरदान फेरि प्रकट भएको छ र परमेश्वरले […]