New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

ख्रीष्टमा हुर्काइ र विजयी जीवन (४)

ख्रीष्टमा हुर्काइ र विजयी जीवन (४) डेविड क्लाउड पद कण्ठ: एफेसी ५:१८-१९; हिब्रू १२:१-२ अघिल्ला दुई पाठहरूमा हामीले आत्मिक हुर्काइ र ख्रीष्टमा विजयी जीवन जिउने आठओटा महत्त्वपूर्ण उपायहरूलाई अध्ययन गर्‍यौं: ख्रीष्टमा रहनु, पुरानो मान्छेलाई फाल्नु र नयाँलाई पहिरनु, पाप स्वीकार गर्नु, निशानातिर दगर्नु, वचनलाई खानु, वचनलाई सम्हाल्नु, संसारबाट अलग रहनु र झूटा शिक्षकहरूबाट अलग रहनु। […]