New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

ख्रीष्टको न्यायआसन

ख्रीष्टको न्यायआसन १ कोरिन्थी ३:१०-१५ डेविड क्लाउड कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: १ कोरिन्थी ३:१०-१५ बाइबलमा विश्वासीको न्यायको बारेमा सबभन्दा विस्तृत शिक्षा प्रकट गरिएको खण्ड यही हो। प्रत्येक विश्वासी उक्त न्यायमा खडा हुने भएकोले हामीले यसमा गहिरो चासो राख्‍नुपर्छ। ख्रीष्टको न्यायआसनका सामु को-को खडा हुनेछन्? १) यो मुक्ति नपाएकाहरूको निम्ति होइन तर विश्वासीहरूका निम्ति हो (१ कोरिन्थी […]