New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

निस्तार-चाड होइन, प्रभु-भोज

प्रदेश श्रेष्ठ “अनि अखमीरी रोटीका दिनहरूपछि हामीले फिलिप्पीबाट जहाज-यात्रा गर्यौं, र पाँच दिनमा उनीहरूकहाँ, ट्रोआसमा आइपुग्यौं, जहाँ हामी सात दिनसम्म बस्यौं। अनि हप्ताको पहिलो दिनमा जब चेलाहरू रोटी भाँच्नाका निम्ति भेला भए, तब पावलले, जो भोलिपल्टै हिँड्नाका निम्ति तयार थिए, उनीहरूलाई वचन सुनाए, र मध्यरातसम्म वचन दिरहे” (प्रेरित २०:६-७)। पवित्र शास्त्रको उपर्युक्त खण्डबाट हामी यो […]