New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मण्डली—आज परमेश्वरको योजना

मण्डली—आज परमेश्वरको योजना   आज हामी अनुग्रहको प्रबन्धमा बाँचिरहेका छौं (पाठ ९ मा हेर्नुहोस्)। अनुग्रहको वर्तमान युगमा परमेश्वरले एउटा अति विशेष र एकदमै अचम्मको काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो अध्ययनको क्रममा अर्को प्रबन्धको अध्ययनमा अगाडि बढ्नु अघि हामी यहाँ केही समय अडिएर आज परमेश्वर संसारमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न चाहन्छौं। मत्ती १६:१८ मा प्रभु […]