New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

परिचय (क्रमश:)

परिचय (क्रमश:) (क्रमश:) अघिल्लो पाठमा हामीले बाइबलीय अर्थमा “प्रबन्ध भनेको के हो” भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्यौं। यस शब्दको अर्थ के हो, के तपाईंलाई याद छ? जब हामी “अब्राहाम र पावल बेग्लाबेग्लै प्रबन्ध अन्तर्गत जिउँदथे” भन्छौं, यसको मतलव के हो? यस पाठमा हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौं: “कस्तो व्यक्तिलाई प्रबन्धवादी […]