New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

प्रभुलाई ग्रहणयोग्य पहिरन भाग २

प्रभुलाई ग्रहणयोग्य पहिरन भाग २ डेविड क्लाउड कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: रोमी १४:२१; १ थेस्सलोनिकी ५:२२; तीतस २:२-५; १४ अघिल्लो पाठमा हामीले पहिरन सम्बन्धी दुईटा सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्‍यौं। ख्रीष्टियनको पहिरन भद्र हुनु आवश्यक छ र ख्रीष्टियनको पहिरन लैङ्गिक रूपमा भिन्न हुनुपर्छ। यहाँ हामी अरू पाँचओटा सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्नेछौं: ३) ख्रीष्टियनको पहिरन पवित्रता र भक्तिको जीवनसित आवद्ध […]