New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

एस्तरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एस्तरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि   एस्तरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एस्तर १:१-२ मा __________________ नाम गरेका एक महान् शासकको उल्लेख गरिएको छ। तिनी एक फारसी राजा थिए जसलाई ग्रीक भाषीहरूले “जर्कसीज” भनी चिन्दथे। तिनको शासनकाल इ.पू. ४८६ देखि ४६५ सम्म रहेको थियो। एस्तरमा उल्लेखित घटनाहरू एज्राको पुस्तकमा वर्णित यरूशलेमको मन्दिरको पुनर्निर्माणपछि तर नहेम्याहको पुस्तकमा वर्णित यरूशलेमका पर्खालको पुनर्निर्माण […]