New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

के मान्छे बाँदरबाट आएको हो?

के मान्छे बाँदरबाट आएको हो? विकासवादी सिद्धान्तको विरुद्धमा विज्ञान प्रदेश श्रेष्ठ आज “विज्ञान” को भेष धारण गरेकोले श्रद्धा पाएको, तर वास्तवमा अवैज्ञानिक रहेको, क्रम-विकासवादले धेरैलाई भ्रममा पारेको छ। बाइबलको सृष्टिको विवरण सुन्दा उनीहरू आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “विज्ञानसँग आदम र हव्वाको कुरा मेल खाँदैन। विज्ञानअनुसार मानिसको उत्पत्ति एक-कोषीय जीवको क्रमिक विकासबाट भएको हो। विज्ञानअनुसार एक-कोषीय जीव […]