New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

उपवास के हो?

उपवास के हो? डेविड क्लाउड कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: मत्ती ६:१६-१८; १७:२१ बाइबलीय उपवास भनेको कुनै निश्चित आत्मिक समस्या वा खाँचोमाथि विशेष ध्यान दिन सक्नलाई खानेकुरा र शायद अन्य न्यायोचित सुखसुविधाबाट समेत आफूलाई बञ्चित गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसको अभ्यास पापको स्वीकार र प्रार्थनाको साथसाथै गरिन्छ। उपवास सम्बन्धी चेतावनीहरू १) बाइबलीय उपवास देखाउनलाई गरिने कुरा होइन (मत्ती […]