New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

सुसमाचार के हो?

सुसमाचार के हो? डेविड क्लाउड पद कण्ठ: १ कोरिन्थी १५:१-८ परिचय सारांशमा सुसमाचार यो नै हो। पवित्र शास्त्रमा अरू कतै पनि यति छोटकरीमा सुसमाचारको सारांश दिइएको पाइँदैन। तसर्थ यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। सही सुसमाचार जान्नु आवश्यक छ किनकि मुक्ति पाउने एउटै मात्र उपाय यही हो (१ कोरिन्थी १५:२)। सही सुसमाचारलाई पक्रनु आवश्यक छ किनकि […]