New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमन क्याथोलिक चर्चका थुप्रै अबाइबलीय सिद्धान्तहरू

रोमन क्याथोलिक चर्चका थुप्रै अबाइबलीय सिद्धान्तहरू   क्याथोलिक समर्थकलाई जटिल समस्या डेविड क्लाउड आफ्नो धर्म बाइबलमै आधारित भएको भनी दाबी गर्ने र यदि त्यसो होइन भने सो पुष्टि गर्नलाई चुनौती दिने कतिपय रोमन क्याथोलिक समर्थकहरूको निर्लज्ज साहसिकता देखेर म छक्क पर्दछु। उनीहरूकै चर्चले समेत आफ्ना शिक्षाहरू केवल बाइबलमै मात्र आधारित छैनन् भनेर स्वीकार गरेकै छ। […]