New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

नरक

नरक डेविड क्लाउड नरक, परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्नेहरूका लागि बनाइएको दण्ड-स्थान र कारागार हो। यो ठाउँ शैतान र त्यसका विद्रोही दूतहरूका निम्ति तयार पारिएको थियो (मत्ती २५:४१)। मुक्ति नपाएका मानिसहरू पनि त्यहीँ जानेछन् (मत्ती २५:४१-४६)। पुरानो नियममा प्रयोग गरिएको नरक (शिओल)भन्ने शब्दका दुईटा माने छन्। कुनै-कुनै ठाउँमा यसले मृतकको शरीर विसाइएको स्थान [अथवा चिहान] लाई […]