New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आत्माले कसरी भरिने

पाठ १० — आत्माले कसरी भरिने विश्वासीहरूलाई आफ्नो पुत्रको स्वरूपमा बदली गर्नु परमेश्वरको सुन्दर उद्देश्य हो (रोमी ८:२८-२९; २ कोरिन्थी ३:१८)। परमेश्वर विश्वासीमा आत्माको फल फलाएर आफ्नो पुत्रको चरित्र विकास गर्न चाहनुहुन्छ (गलाती ५:२२-२३)। यसो हुनबाट रोक्ने कुरा के हो? यदि परमेश्वरका आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ भने, र यदि विश्वासीजन फलवान भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भने, किन […]