पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

खण्ड १० - सुसमाचार प्रचार

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

  1. आफ्नो व्यवहारिक जीवन र मुखको बोलीद्वारा पवित्रशास्त्रका सत्यताहरूको गवाही बन्नु प्रत्येक विश्वासीको कर्तव्य तथा सौभाग्य हो (प्रेरित १:८; यशैया ४३:१०-११)।
  2. सुसमाचार कसलाई प्रचार गरिनुपर्छ (मर्कूस १६:१५)? __________ _____________________________
  3. हामीसँग भएको सुसमाचार (असल खबर) के हो (१ कोरिन्थी १५:१-४, विशेष गरी पद ३-४)? _______________________________ __________________________________________________
  4. यस पतित र नाशवान् संसारलाई हामीले सुनाउनुपर्ने खबर भनेको "ख्रीष्ट हाम्रा शिक्षक" वा "ख्रीष्ट हाम्रो नमुना" होइन तर हामी "_____ _________________ ख्रीष्ट" प्रचार गर्दछौं (१ कोरिन्थी २:२)।
  5. ठीक कि बेठीक प्रत्येक विश्वासी नै ख्रीष्टको निम्ति राजदूत हो (२ कोरिन्थी ५:२०)।
  6. ठिक कि बेठीक धेरैलाई सुसमाचारको खबर मूर्ख लाग्छ (१ कोरिन्थी १:१८ र २:१४)।
  7. प्रत्येक मानिसलाई ____________ दिनलाई हामीहरू तयार रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (१ पत्रुस ३:१५; कलस्सी ४:६ - के तपाईंको जीवन शैलीले अर्काको मनमा राम्रो किसिमको प्रश्‍न उठाउँछ? हाम्रो जीवनले प्रश्‍न निम्त्याउनुपर्छ र हाम्रा ओठहरूले जवाफ प्रदान गर्नुपर्छ!)
  8. ठीक के बेठीक एक व्यक्तिले मुक्ति पाएपछि र बप्तिस्मा लिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिन्छ र हाम्रो काम सकिन्छ (मत्ती २८:१९-२०; कलस्सी १:२८)।

सुसमाचार प्रचार गर्ने काम अर्थात् स्थानीय मण्डलीहरू स्थापना गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरकै अभियान हो जसद्वारा नर-नारी तथा बाल-बालिकाहरू प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा चिन्ने ज्ञानमा डोर्‍याइँदछन् र विश्वास गर्नेहरूचाहिँ परमेश्वरको वचनबमोजिम उनीहरू बसोबास गरिरहेको इलाकामा एउटा स्थानीय मण्डलीको रूपमा ऐक्यवद्ध हुन्छन्।