यूहन्ना १५-१६

दाखको बोट र हाँगाहरू

यूहन्ना १५ अध्यायमा “म हुँ” भन्ने वचन भएको अर्को महत्त्वपूर्ण पद पाउँछौं। यूहन्ना १५:१ मा येशूले भन्नुभयो, “_________ __________ _________ म नै हुँ, अनि मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ।” येशूले यी वचन आफ्ना चेलाहरूसित बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दाखको बोट हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले जानेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। हाँगाहरूले हुन् भनेर येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना १५:५)? ____________________________।

उहाँको नजिकमा रहन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। हाँगा बोटसित जोडिएको हुनुपर्छ नत्र भने त्यो सुक्छ (यूहन्ना १५:६)। सारा जीवन-रस बोटबाट हाँगाहरूमा प्रसारण हुन्छ तर यो सम्भव हुन हाँगाहरू बोटसित जोडिएको हुनुपर्छ। यदि बोटसित जोडिएको छैन भने हाँगा जीवनको स्रोतबाट बञ्चित हुन्छ अनि त्यसमा फल हुनेछैन।

सुन्तलाको बोटलाई विचार गर्नुहोस्। कसैले ग्रीष्म ऋतुमै त्यसको एउटा हाँगालाई काटिदियो भने के हुन्छ? सुन्तला फल्ने ऋतु (शरद) मा त्यस हाँगामा कुनै सुन्तला फल्छ? ___________। तर त्यो हाँगा बोटमै रहेको भए त्यसले बोटको जीवन प्राप्‍त गर्नेथ्यो र त्यस हाँगामा थुप्रै सुन्तलाहरू फल्ने थिए। त्यो एक फलदायी हाँगा हुनेथ्यो!

येशू दाखको बोट हुनुहुन्छ र विश्वासी जनहरू चाहिँ हाँगाहरू! यदि हामीले फल फलाउने हो भने, हामीले के गर्नुपर्छ (यूहन्ना १५:४-५)? ________________________________। अंगुरको लहरामा नजोडिएको हाँगाले कतिओटा अंगुरको दाना फलाउन सक्छ? ___________ _______________। एक विश्वासी जनले ख्रीष्टबिना कत्तिको सफलता हासिल गर्न सक्छ (यूहन्ना १५:५)? _____________________। हामी येशू ख्रीष्टसित राम्ररी जोडिएको हुनुपर्छ!

विश्वासी जनहरू फलदायी भएको परेमश्वर चाहनुहुन्छ! उहाँ “अ____ ________ फल”(यूहन्ना १५:२) चाहनुहुन्छ अनि उहाँ “______ फल”(यूहन्ना १५:८) चाहनुहुन्छ। येशू कस्तो खालको फलको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? के उहाँ सुन्तला वा अंगुर वा खरबुजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? गलाती ५:२२ मा हामीलाई बताइएको कि ‍_________को फल हो १) ________ २) _____________ ३) ___________ (पहिलो तीनओटालाई मात्रलेख्‍नुहोस्)। यूहन्ना १५:९-१० मा कुनचाहिँ फलको चर्चा गरिएको छ? ___________। यूहन्ना १५:११ र १६:२०,२२ मा कुनचाहिँ फलको चर्चा गरिएको छ? _______________। यूहन्ना १४:२७ र १६:३३ मा कुनचाहिँ फलको चर्चा गरिएको छ? _____________। के यी फल गलाती ५:२२ मा उल्लेख गरिएका फलसित मिल्छन्? _____________। विश्वासी जनहरूमा यस्ता फल फलाउनलाई शान्तिदाता पठाइनुभयो! अब हामी आत्माको त्यो फललाई हेरौं जुनचाहिँ हो प्रेम:

सबैभन्दा ठूलो प्रेम

येशूले यूहन्ना १५:१२ मा एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण आज्ञा दिनुभयो: “जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, उसरी नै तिमीहरूले एक अर्कालाई _________ गर, यो मेरो _________ हो।”हामीले यस आज्ञालाई यूहन्ना १३:३४-३५ (पाठ ९) मा अध्ययन गरिसक्यौं। यूहन्ना १५:१३ मा येशूले मानवीय प्रेममध्ये सबभन्दा महान् खालको प्रेमको बयान गर्नुहुन्छ: “आफ्ना _______________का निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनुभन्दा ठूलो ________ अरू कसैको हुँदैन।”

त्यहाँ थुप्रै सत्य घटनाहरू भएका छन् जसमा व्यक्तिहरूले अर्काका निम्ति आफ्नो प्राण दिएका छन्। प्रेमको कारण उनीहरूले आफ्नै जीवनलाई बलिदान दिए ताकि अरूहरू बाँच्न सकोस् भनेर। यस्तो खालको प्रेम ठूलो प्रेम हो, तर जुन प्रेमले येशू क्रूसमा जानुभयो त्यो अझ ठूलो प्रेम थियो। मानिसमा हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो प्रेम त्यो प्रेम हो जसले आफ्नो जीवन आफ्नो साथीका निम्ति अर्पण गर्दछ (रोमी ५:७ सित दाँज्नुहोस्), तर ख्रीष्टले योभन्दा ज्यादै ठूलो काम गर्नुभयो। येशूले आफ्नो प्राण तिनीहरूका निम्ति अर्पण गर्नुभयो जो उहाँका शत्रुहरू थिए!

रोमी ५ अध्यायमा हामी एक समय कस्ता थियौं बताइएको छ:

रोमी ५:६ ले भन्छ, हामी भ______________ थियौं।
रोमी ५:८ ले भन्छ हामी पा_________ थियौं।
रोमी ५:१० ले भन्छ, हामी श________ थियौं।

येशूले आफ्नो प्राण आफ्ना साथीहरूका निम्ति नभएर भक्तिहीन पापीहरूका निम्ति अर्पण गर्नुभयो जो उहाँका शत्रुहरू थिए! रोमी ५:८ पढ्नुहोस्: परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो _______ यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ—हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो।”यसलाई कल्वरी प्रेम भन्न सकिन्छ अनि यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रेम हो।

अनि येशू हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभएको हुनाले र पापको समस्याको समाधान गर्नुभएको हुनाले येशूले हामीलाई आफ्ना शत्रुहरू भन्नुहुन्न तर उहाँले हामीलाई आफ्ना ____________ भन्नुहुन्छ (यूहन्ना १५:१५)! जोहरू एक समय परमेश्वरका विरुद्धमा थिए अब उनीहरू परमेश्वरसित मिलापमा हुन सक्छन् (रोमी ५:१,१०-११)!

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यस्तै प्रेमले अरूहरूलाई प्रेम गर्नलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १५:१२,१७)! हामीले यसरी अरूहरूलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौं? पवित्र आत्माबिना यो असम्भव छ! तर याद गरौं, आत्माको फल हो ________ (गलाती ५:२२ले सुचीमा पहिलो)। ख्रीष्टबिना हामीले यसरी प्रेम गर्न सक्दैनौं (यूहन्ना १५:५) तर उहाँद्वारा हामीले सक्छौं!

विश्वासी जन र संसार

येशू ख्रीष्ट संसारको नजरमा कहिल्यै लोकप्रिय हुनुभएन। यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले देख्दैआएका छौं कसरी मानिसहरूले ख्रीष्टलाई र उहाँका शिक्षाहरूलाई अस्वीकार गरे र उहाँकहाँ आउन अस्वीकार गरे र उहाँमाथि विश्वास गर्न अस्वीकार गरे (हेर्नुहोस्, यूहन्ना ३:१९-२०; ५:४०)। जहाँसुकै जाँदा पनि उहाँका थुप्रै शत्रुहरू थिए। अन्तमा संसारले ख्रीष्टप्रतिको आफ्नो घृणालाई यसरी प्रकट गर्‍यो: उहाँलाई गिरफ्तार गरे, गिल्ला गरे र क्रूसमा काँटी ठोकेर झुण्ड्याए। उनीहरूलाई बचाउन आउनुभएका मुक्तिदाताको सवालमा संसारको मूल्यांकन यस्तो पो रहेछ!

संसारमा रहुन्जेल येशू संसारको घृणाको पात्र हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरू येशूसँगै थिए तर उनीहरूलाई खासै समस्या थिएन किनभने आक्रमणको बास्तविक तारो येशू हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू थिएनन्। शैतान र शैतानकाहरू (यूहन्ना ८:४४) परमेश्वरको पुत्रलाई नष्ट गर्न तल्लिन थिए!

तर येशू स्वर्गमा फर्केर जानुभएपछि परिस्थिति बदलियो। येशू अब संसारमा हुनुहुन्नथ्यो! संसारले अब उहाँलाई आक्रमण गर्न नपाउने भयो। शैतानले अब परमेश्वरको पुत्रलाई प्रत्यक्षरूपमा आक्रमण गर्न नसक्ने भयो। येशू जानुभएको हुनाले संसारमा रहिरहेका उहाँका चेलाहरू अब आक्रमणको तारो बने। संसारले उनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्नेछन् भनी येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई शुरूमै चेताउनी दिन चाहनुहुन्थ्यो!

संसारले चेलाहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नेछन् (यूहन्ना १५:१८-१९)? ______________ __________________________________। यदि उनीहरूले येशूलाई सतावट दिए भने, के उनीहरूले येशूलाई पछ्याउनेहरूलाई सतावट दिनेछन् (यूहन्ना १५:२०)? ______________। प्रभुलाई साँच्ची नै प्रेम गर्नेहरूले येशूलाई गरिएकै दुर्व्यवहार पाए भने उनीहरूले त्यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन! १ यूहन्ना ३:१३ मा हामी पढ्छौं, “हे मेरा भाइहरूहो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भने अचम्म नमान!”उनीहरूले येशूलाई घृणा गरे भने उनीहरूले तपाईंलाई किन प्रेम गर्लान् र? उनीहरूले येशूलाई नराम्रो व्यवहार गरे भने उनीहरूले तपाईंलाई राम्रो व्यवहार किन गर्लान् र?

आउन लागेको सतावट

ख्रीष्टका चेलाहरूप्रतिको संसारको घृणा उनीहरूको सतावट र खेदोमा देखिने कुरा थियो। उनीहरूले भोग्न लागिरहेका संकटहरूको बारेमा आफ्ना चेलाहरूले जानेको येशू चाहनुहुन्थ्यो। यी कुराहरू हुन नपाउँदै उहाँले उनीहरूलाई त्यसको अवगत गराउन चाहनुहुन्थ्यो (हेर्नुहोस् यूहन्ना १६:४)। ख्रीष्टियन जीवन सजिलो जीवन हो भनेर कहिल्यै मानिसहरूलाई भ्रममा पार्नुभएन। हामी पनि यसबारे होशियार हुनुपर्दछ। हामीले कसैलाई पनि यसरी भन्नु हुँदैन: तपाईं ख्रीष्टियन बन्नुभयो भने जीवनमा तपाईंलाई सबै राम्रै मात्र हुनेछ अनि तपाईंलाई कहिल्यै समस्या वा संकट आइपर्नेछैन।”प्रभुले कहिल्यै त्यसो भन्नुभएन! आफ्नो चेलाहरूलाई के हुनेछ भनेर येशूले भविष्यवाणी गर्नुभएका दुइटा कुराहरू के-के हुन् (यूहन्ना १६:२)? ____________________________________________। ती मानिसहरूले त्यस्ता कामहरू किन गर्नेछन् (यूहन्ना १६:३)? _____________________ ________________________________।

येशू जानुहुन्छ तर शान्तिदाता आउनुहुन्छ

उहाँ जानुहुनेछ भनेर जब येशूले जनाउनुभयो (यूहन्ना १६:५), चेलाहरू खुशी भए, कि दु:खित भए कि रिसाए (यूहन्ना १६:६)? _______________। उनीहरू शोकले भरिए, उनीहरूले नबुझेको कारण। येशू जानुमा उनीहरूको भलाइ हुन्छ भनेर उनीहरूले बुझेनन् (यूहन्ना १६:७)। _____________ आउन सक्नका लागि येशू जानु पर्छ (यूहन्ना १६:७)। यस पदले हामीलाई यो पनि बताउँछ, येशू ख्रीष्टले यस पवित्र आत्मा पठाउनुहुनेछ। शान्तिदातालाई पठाउने कार्य अरू कसले समेत गर्नुभएको हो (यूहन्ना १४:२६)? _________ _______________ (टिप्पणी: पवित्र आत्मालाई पिताले पठाउनुभएको हो कि पुत्रले पठाउनुभएको हो भनेर मण्डली इतिहासमा एक समय एउटा ठूलो विवाद नै चलेको थियो। जवाफ सरल छ: दुवैले पठाउनुभएको हो।)

पवित्र आउनुभएपछि उहाँको सेवाकाइ विश्वासी जनहरू प्रति मात्र लक्षित हुनेछैन तर संसारप्रति पनि लक्षित हुनेछ। “अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ (पेन्टेकोस्टको दिनमा), तब उहाँले संसारलाई १) ________को विषयमा, २) ______________को विषयमा र ३) __________को विषयमा कायल पार्नुहुनेछ (यूहन्ना १६:८)। “कायल” भन्ने शब्दले त्यस व्यक्तिलाई जनाउँछ जो न्यायलयका सामु ल्याइएको छ र दोषी भनेर प्रमाणित गरिएको छ। पवित्र आत्मा पेन्टेकोस्टको दिन (प्रेरित अध्याय २) मा संसार विश्वासी जनहरूको हृदयमा बास गर्न आएर उहाँले संसारलाई तीनओटा कुराहरूको विषयमा कायल पार्नुभयो:

१) पाप—यूहन्ना १६:९ मा कुनचाहिँ ठूलो पापको उल्लेख गरिएको छ?

  1. हत्या
  2. अविश्वास (ख्रीष्टलाई अस्वीकार गर्ने काम)
  3. चोरी
  4. झूट

विश्वासी जनहरूभित्र पवित्र आत्माको सामर्थ्यले ख्रीष्ट जिइरहनुभएको कुरालाई मानिसहरूले जति राम्ररी देख्‍न पाउँछन् त्यही अनुपातमा उनीहरूले यस महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सामना गर्न बाध्य बन्छन्: यी मानिसहरूले जस्तै गरी मैले पनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरूँ कि म येशू ख्रीष्टलाई अस्वीकार गरूँ?

२) धार्मिकता—के आज मानिसहरूले धर्मी ख्रीष्टलाई देख्‍न सक्छन् (यूहन्ना १६:१०)? _____________। येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई देख्‍न सकिन्न। तर ख्रीष्टको शरीर (मण्डली, जो सबै साँचो विश्वासी जनहरू मिलेर बनेको हुन्छ) पृथ्वीमा छ र यसलाई मानिसहरूले देख्‍न सक्छन्! पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुने क्रममा हामी झन् झन् धर्मी जीवन बिताउन सक्नेछौं (सही हिँडाइ, सही विचार, सही व्यवहार, सही बोलि, सही व्यक्तित्व—हेर्नुहोस् तीतस २:१२) र फलस्वरूप हाम्रा वरिपरिका मुक्ति नपाएकाहरूले आफूहरू कति अधर्मी रहेछौं भनेर महसुस गर्न थाल्नेछन्! आफैमाकोही पनि धर्मी छैन (रोमी ३:१०)। प्रत्येक मानिसलाई खाँचो परेको धार्मिकता केवल ख्रीष्ट येशूमा पाइन्छ!

३) न्याय—यूहन्ना १६:११ अनुसार, येशू क्रूसमा मर्नुहुँदा कसको न्याय गरियो? _______________________। कल्वरीमा शैतान दोषी भएको प्रमाणित गरियो। उसको दण्डको कार्यन्वयन त भविष्यमै छ (मत्ती २५:४१)। येशू ख्रीष्टलाई अस्वीकार गर्नेहरू शैतानसँगै अग्नि कुण्डमा नै पर्नेछन् (मत्ती २५:४१)। विश्वासी जनहरूले यस्तो जीवन विताउनुपर्छ कि मुक्ति नपाएकाहरूले प्रस्टै देखून् कि मानिसहरूलाई एउटा बास्तविक अग्निकुण्डबाट उद्धार गर्न सक्ने एकजना बास्तविक मुक्तिदाता हुनुहुन्छ! सबै मानिसहरूका लागि परमेश्वरको हृदयको चाहना यो छ कि उनीहरूले _________ पाऊन्, र सत्यको ज्ञानमा आऊन् (१ तिमोथी २:४; हेर्नुहोस् २ पत्रुस ३:९)। यसको विपरितमा शैतान खडा छ जसले मानिसहरूले वि__________ गरेर मु____ पाएको ऊ चाहँदैन (लूका ८:१२)।

याद राख्‍नुहोस्, तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको छ भने पवित्र आत्माले तपाईंको जीवनलाई प्रयोग गरी अरू मानिसहरूलाई उनीहरू दोषी छन् भनेर र उनीहरूले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर कायल पार्न चाहनुहुन्छ! प्रत्येक विश्वासी जनले निम्न तीनओटा कुराहरू भन्न सक्नुपर्छ: पाप: “म एक समय विश्वास नगर्ने व्यक्ति थिएँ अनि त्यसबेला मैले व्यक्तिगत रूपमा येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नु नै मेरो ठूलो पाप थियो। तर अब म येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको छु!”

धार्मिकता: “एक समय मसँग धार्मिकता थिएन तर अब म ख्रीष्टको धार्मिकतामा पहिराइएको छु। परमेश्वरले उहाँलाई मेरा निम्ति पाप तुल्याउनुभयो ताकि म उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर”(२ कोरिन्थी ५:२१)।

न्याय: “म एक समय नरकको योग्यको पापी थिएँ तर येशू ख्रीष्टले मलाई आउन लागिरहेको क्रोधबाट छुटकारा दिनुभयो। म एक समय शैतानको पक्षमा र परमेश्वरको विपक्षमा खडा थिएँ तर अब म परमेश्वरको सन्तान भएको छु र म शैतानको अन्तिम दण्डमा सहभागी हुनेछैन (मत्ती २५:४१)। म अग्नि कुण्डमा पुग्न लायक भए तापनि परमेश्वरको अचम्मको अनुग्रहले म बचाइएको छु!”

येशू आफ्ना चेलाहरूलाई थुप्रै कुराहरू बताउन चाहनुहुन्थ्यो तर के उनीहरू त्यतिखेर ती कुराहरू सुन्न तयार थिए (यूहन्ना १६:१२)? _____________। उनीहरूले त ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइ सम्बन्धी समेत बुझेका थिएनन्! त्यहाँ थुप्रै महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू थिए जुन उनीहरूलाई पछिबाट दिइनुपर्थ्यो। उनीहरूले जान्नुपर्ने सत्यमा उनीहरूलाई कसले डोर्‍यादिनेले हुनुहुनेथ्यो (यूहन्ना १६:१३)? ___________________________________। पवित्र आत्माको सेवाकाइद्बारा नै नयाँ नियमका २७ पुस्तकहरू आखिरमा लेखिए अनि मण्डलीले जान्नुपर्ने सम्पूर्ण सत्यता यिनै पुस्तकहरूभित्र छन्!

पवित्र आत्माको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम कुनचाहिँ हो (यूहन्ना १६:१२-१४)?

  1. आफैप्रति ध्यान आकर्षण गर्नु
  2. ख्रीष्टको महिमा गर्नु
  3. मानिसहरूलाई अन्यभाषाहरूमा बोल्न लगाउनु
  4. मानिसहरूलाई चङ्गाइ दिनु

पवित्र आत्मा यो चाहनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै ध्यानाकर्षणको केन्द्र बन्नुभएको!

बिदाइका वचनहरू

येशूले फेरि चाँडै आफ्नो बिदाइ हुने कुरा गर्नुभयो (यूहनना १६:१६), तर के चेलाहरूले उहाँका वचनहरूलाई बुझे (यूहन्ना १६:१७-१८)? ______________। फेरि पनि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सान्त्वना दिन खाँचो पर्‍यो। उहाँले भन्नुभयो, शोक र रोदनको समय आउँदै छ तर त्यसपछि ठूलो आनन्दको समय आउनेछ (यूहन्ना १६:२०-२२)। ख्रीष्टको मरण र दफनमा चेलाहरू रुनेछन् र विलाप गर्नेछन् तर संसारचाहिँ _____________ (यूहन्ना १६:२०)। संसारले चाहिँ बल्ल ख्रीष्टलाई नष्ट गर्न आफूहरू सफल भएको ठान्नेछ! तर उनीहरूको रमाहट धेरै टिक्नेछैन! चाँडै नै चेलाहरू ख्रीष्टको बौरिउठाइमा रमाहट गर्नेछन्! त्यसपछि चाँडै नै सारा संसारले मुक्तिदाता जीवित हुनुहुन्छ भन्ने समाचार सुन्नेछ (दाँज्नुहोस्, प्रेरित ४:१-२)। चेलाहरूलाई हुने शोक क्षणिक हुनेछ, तर के उनीहरूको आनन्द क्षणिक हुनेछ (यूहन्ना १६:२२)? ____________।

यहूदाले उहाँलाई धोका दिनेछ र पत्रुसले इन्कार गर्नेछ भनेर येशूले अगाडिबाटै जनाइसक्नुभएको थियो (यूहन्ना १३)। यूहन्ना १६:३२ मा येशूले यो पनि पूर्वघोषणा गर्नुभयो कि सबै चेलाहरू ति____________ हुनेछन् र उहाँलाई एकलै छाड्नेछन्। के यस्तै भयो (मत्ती २६:३१,५६)? ___________।

यूहन्ना १६:३३ मा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उनीहरूले संसारमा कस्तो कुराको समाना गर्नुपर्नेछ भनेर प्रस्टै भन्नुभयो: “संसारमा तिमीहरूलाई _________ (थिचोमिचो, समस्या, साह्रो-गाह्रो) हुनेछ।” विश्वासी जनहरू शत्रुको इलाकाभित्र छन् र येशूले उनीहरूलाई सजिलै हुन्छ भनेर कहिल्यै भन्नुभएन! तर विश्वासी जनहरू संसारमा मात्र छैनन्, उनीहरू ख्रीष्टभित्र पनि छन् अनि येशूले भन्नुभयो, “ममा तिमीहरूलाई _________ मिलोस्” (यूहन्ना १६:३३)। संकटको बीचमा शान्ति! जीवनका डरलाग्दा आँधीको बीचमा शान्ति! संकटपूर्ण संसारको बीचमा चेलाहरूलाई शान्ति हुन सम्भव छ! येशूले विजय हासिल गर्नुभइसक्यो! उहाँले संसारलाई जितिसक्नुभयो!

के तपाईंले जय प्राप्‍त गर्नुभयो? के तपाईं विजेता हुनुहुन्छ? पढौं, १ यूहन्ना ५:४-५।