(पढेमा पोल्ला, है!)

यस पुस्तिका लेखिने क्रममा स्त्रीको लुगाको प्रभावको बारेमा अनुसन्धान गरियो। सयौं व्यक्तिहरूको विचार बुझियो। निम्न पत्रहरू मार्फत धेरै जनाले हामीलाई आफ्ना अनुभवहरू बताए।