पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

चाबी पदहरू

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

हितोपदेश १३:२४ "जसले आफ्नो छडी चलाउँदैन, त्यसले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ; तर जसले छोरालाई प्रेम गर्छ, उसले त्यसलाई समयमा नै ताडना दिन्छ।"

हितोपदेश १९:१८ "आशा होउन्जेल आफ्नो छोरालाई ताडना देऊ, अनि त्यसलाई मर्न दिने मन तिम्रो नहोस्!"

हितोपदेश २२:६ "बालकलाई जुन बाटोमा त्यो हिँड्नुपर्छ, त्यही बाटोमा तालिम देऊ; त बुढा हुँदा पनि ऊ त्यसबाट हट्नेछैन।"

हितोपदेश २२:१५ "बालकको हृदयमा मूर्खता बाँधिएको हुन्छ, तर अनुशासन गर्ने छडीले त्यसलाई उसबाट हटाइदिन्छ।"

हितोपदेश २३:१३-१४ "बालकलाई अनुशासन गर्न नछोड; किनकि तिमीले त्यसलाई छडी लगायौ भने त्यो मर्नेछैन। त्यसलाई छडी लागाऊ, र तिमीले त्यसको प्राणलाई नरकबाट बचाउनेछौ।"

हितोपदेश २९:१५ "छडी र हप्कीले बुद्धि दिन्छन्, तर छाडा छोडिएको बालकले आफ्नी आमालाई शर्ममा पार्छ।"

हितोपदेश २९:१७ "आफ्नो छोरालाई ताडना देऊ, र उसले तिमीलाई विश्राम दिनेछ, अँ उसले तिम्रो मनलाई आनन्दित तुल्याउनेछ।"

एफेसी ६:४ "अनि हे बाबुहरूहो, आफ्ना छोराछोरीहरुलाई रिस नउठाउ; तर प्रभुको अनुशासन र चेताउनीमा तिनीहरूको पालन-पोषण गर।"