पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

"ख्रीष्‍टमा" हुनु भनेको के हो?

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

जर्ज जेलर

 1. मानव जातिलाई दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ: १) जोहरू ख्रीष्‍टबाहिर छन् (कलस्सी ४:५; १ थेस्सलोनिकी ४:१२); २) जोहरू "ख्रीष्‍टमा" छन् (२ कोरिन्थी ५:१७; रोमी ८:१)।
 2. पहिलो जन्मले मान्छे "आदममा" हुन्छ (१ कोरिन्थी १५:२२) र पुरानो सृष्‍टिसित आवद्ध हुन्छ जुनचाहिँ आदममा मानिसको पतनले बिगारिएको थियो। दोस्रो जन्मले (यूहन्ना ३) मान्छे "ख्रीष्‍टमा" हुन्छ (१ कोरिन्थी १५:२२) र नयाँ सृष्‍टिसित आवद्ध हुन्छ (२ कोरिन्थी ५:१७) जुनचाहिँ ख्रीष्‍टद्वारा बचाइएको थियो।
 3. चाबी खण्डहरू: १) २ कोरिन्थी ५:१७ -- मेरो नयाँ ओहोदा; २) एफेसी १:३ -- मेरा आत्मिक आशिषहरू; ३) १ कोरिन्थी १:५ -- मेरो प्रशस्त सम्पत्ति
 4. म कसरी "ख्रीष्‍टमा" हुन गएँ? यो मलाई कसरी हुन गयो? मानिसको जिम्मेवारी ‍= विश्वास (गलाती ३:२६) परमेश्वरको जिम्मेवारी ‍= बप्‍तिस्मा (गलाती ३:२७)। जब म बचाइएँ, परमेश्वरले मलाई येशू ख्रीष्‍टभित्र डुबाउनुभयो!
 5. म को हुँ? म के हुँ?
  ख्रीष्‍टमा...
  • म एक नयाँ सृष्‍टि हुँ -- २ कोरिन्थी ५:१७; दाँज्नुहोस् गलाती ५:६; ६:१५; एफेसी २:१०
  • म एक पवित्र जन हुँ -- १ कोरिन्थी १:२
  • म उहाँको मण्डलीको एउटा भाग हुँ -- एफेसी २:२१-२२
  • म परमेश्वरका आत्माको निम्ति एक मन्दिर हुँ -- एफेसी २:२२
  • म परमेश्वरको अनन्त योजनाभित्र पर्छु -- एफेसी १:४; २ तिमोथी १:९
  • म पूर्ण छु (ख्रीष्‍टको परिपूर्णताले पूरै भरपूर) -- कलस्सी २:९; दाँज्नुहोस् कलस्सी १:१९)
  • म धनवान् बनाइएको छु -- १ कोरिन्थी १:५
  • म ग्रहणयोग्य बनाइएको छु (परमेश्वरको अनुग्रह ममाथि खन्याइएको छ) -- एफेसी १:६
  • म ज्योति हुँ -- एफेसी ५:८
  • म परमेश्वरको प्रेमभित्र सुरक्षित छु -- रोमी ८:३८-३९
  • म दृढ पारिएको, जरा हालिएको र निर्माण गरिएको छु -- २ कोरिन्थी १:२१; कलस्सी २:७
  • म खतना गरिएको छु -- कलस्सी २:११
  • म परमेश्वरको हृदयको नजिक छु -- एफेसी २:१३
  यी तथ्यहरूको कारण मेरो जिम्मेवारी:
  विश्वासैद्वारा मैले यी कुराहरू यस्तै हुन् भनेर दाबी गर्नुपर्छ! मैले आफूलाई परमेश्वरले जस्तै देख्‍नुपर्छ!

 6. मसित के छ? मेरा सम्पत्ति के हुन्?
  ख्रीष्‍टमा...
  • मसित हरेक आत्मिक आशिषहरू छन् -- एफेसी १:३
  • मसँग अनन्त जीवन छ (परमेश्वरसित अनन्त सम्बन्ध) -- १ यूहन्ना ५:११; रोमी ६:२३; १ कोरिन्थी १५:२२
  • मसित महिमापूर्ण मुक्ति छ -- २ तिमोथी २:१०
  • मसित धनाढ्य पैत्रिक सम्पत्ति छ -- एफेसी १:४; हेर्नू: १ पत्रुस १:४; रोमी ८:१७
  • मसित एउटा महिमापूर्ण भविष्य छ -- एफेसी १:४-५
  • मसित एउटा स्वर्गीय ओहोदा वा स्थान छ (बसालिएको) -- एफेसी २:६
  • मसित एउटा उच्च बोलावट छ -- फिलिप्पी ३:१४
  • मसित अनन्त महिमाको आशा छ -- १ पत्रुस ५:१०
  • मसित परमेश्वरको सिद्ध धार्मिकता छ -- २ कोरिन्थी ५:२१; १ कोरिन्थी १:३०; १ कोरिन्थी ६:११
  • मसित पवित्रता छ -- १ कोरिन्थी १:२; १:३०; ६:११
  • मसित परमेश्वरको बुद्धि छ -- १ कोरिन्थी १:३०; हेर्नू: कलस्सी २:३ र १ कोरिन्थी २:१६
  • मसित उद्धार छ (बन्धनबाट छुटकारा) -- एफेसी १:७; कलस्सी १:१४; रोमी ३:२४; १ कोरिन्थी १:३०
  • मसित सुरक्षा छ -- रोमी ८:१
  • मसित सम्पूर्ण पापको क्षमा छ -- एफेसी १:७; कलस्सी १:१४; १ कोरिन्थी ६:११ ("धोइएका")
  यी तथ्यहरूको कारण मेरो जिम्मेवारी:
  विश्वासैद्वारा मैले आफ्ना सम्पत्तिहरूलाई अपनाउनुपर्छ र आफ्ना धनहरूको उपभोग गर्नुपर्छ!

 7. व्यावहारिक पक्षहरू
  ख्रीष्टमा...
  • म हिँड्छु र जिउँदछु -- कलस्सी २:६
  • म स्थिर रहँदछु -- फिलिप्पी ४:१
  • म सधैं विजय पाउँदछु -- २ कोरिन्थी २:१४
  • म फलदायी हुँदछु -- १ कोरिन्थी १५:५८; एफेसी २:१०
  • म सबै कुरा गर्न सक्छु -- फिलिप्पी ४:१३
  • म परमेश्वरको नजिक जान सक्दछु ‍‍-- एफेसी २:१३,१८
  • म आफ्ना सबै खाँचोहरू पूरा भएको पाउँछु -- फिलिप्पी ४:१९
  • म सधैं आनन्द गर्न सक्छु -- फिलिप्पी ४:४; १ पत्रुस १:८
  • म शुद्ध पार्ने आशा पाउँछु -- १ यूहन्ना ३:३
  • म बलियो छु -- २ तिमोथी २:१; एफेसी ६:१०
  • म विश्वासयोग्य छु -- एफेसी १:१
  • मसँग विश्वास र प्रेम छ -- १ तिमोथी १:१३
  • म परिपक्क्व बन्न सक्छु -- कलस्सी १:२८
  यी तथ्यहरूको कारण मेरो जिम्मेवारी:
  विश्वासैद्वारा म यसरी नै हिँडूँ र जीवन बिताऊँ (कलस्सी २:७)!