पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

सतावट

"हो, ख्रीष्ट येशूमा भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सबै सतावटमा पर्नेछन्" (२ तिमोथी ३:१३)

"कैदमा भएकाहरूलाई, आफू पनि तिनीहरूसितै कैदमा भएझैं गरी र अत्याचारमा परेकाहरूलाई, तिंमीहरू आफू पनि शरीरमा भएझैं गरी सम्झना गर" (हिब्रू १३:३)

यूसेफ नदरखनीका पत्रहरू

यी पत्रहरू इरानको सर्वोच्च अदालतबाट फाँसीको फैसला सुनाइएका ३४ वर्षीय पास्टर यूसेफ नदरखनीले जेलबाट लेखिएका हुन्।

पत्र #१ - जून २, २०१०

पत्र #२ - जनवरी ८, २०११