पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य

अनुवादक: प्रज्वल कार्की

पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य

 1. परिचय
 2. पवित्र आत्माको व्यक्तित्व
 3. पवित्र आत्माको ईश्वरत्व
 4. पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य
 5. पवित्र आत्माको अन्तरवास
 6. पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ
 7. आत्माको बप्तिस्मा
 8. आत्माको फल (भाग १)
 9. आत्माको फल र विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य (भाग २)
 10. आत्माको फल (भाग ३)
 11. आत्माले भरपूर हुने कसरी हो?
 12. आत्माको भरपूरीको परिणाम कस्तो हुन्छ?
 13. ख्रीष्टको शरीरमा आत्मिक वरदानहरू
 14. ख्रीष्टको शरीरमा अस्थायी आत्मिक वरदानहरू
 15. भाषाहरूको वरदान (भाग १)
 16. भाषाहरूको वरदान (भाग २)
 17. चङ्गाइको वरदान (भाग २)

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)