पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

साक्षी र मण्डली के हो?

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

साक्षी के हो?

(अ) रोमी ५:१२ "मानिस", "पाप", "मृत्यू", "सबै"। यशैया ५९:२ "अधर्म", "अलग", "परमेश्वर", "पापहरू"।

   (१) परमेश्वरले पतित मानिसलाई बचाउने उद्देश्य राख्‍नुभयो, आउने युगहरूमा आफ्नो अनुग्रहको अपार महानता प्रदर्शन गर्नका लागि (एफेसी २:७)।
   (२) रोमी १०:१४
   (३) परमेश्वरले आफूलाई साक्षीबिना छाड्नुभएन। परमेश्वरलाइ नचिन्‍नुमा कुनै बाहना गर्न सकिन्‍न।
   (क) सृष्टि (भजनसंग्रह १९; रोमी १:२० प्रेरित १४:१५-१७)
   (ख) विवेक (रोमी २:१४-१५)
   (ग) ख्रीष्ट (यूहन्‍ना १:१८; मत्ती ११:२७)
   (घ) पवित्रशास्त्र (यूहन्‍ना ५:३२-२९ मिलाउनुपर्ने छ)
   (ङ) ख्रीष्टियनहरू (२ कोरिन्थी ३:२-३)
   (आ) साक्षी त्यो हो जोसँग कुनै कुराको वा व्यक्तिको व्यकिगत ज्ञान छ जसले गर्दा उसले आफ्नो ज्ञान प्रस्टरूपमा अर्कोलाई संचार गर्न सक्दछ।
   १ कुनै अपराधको मामलालाई विचार गर्नुहोस् जब आफूलाई थाहा भएको कुरा बताउन एक साक्षीलाई बलाइन्छ ( हेर्नुहोस् गन्ती ३५:३०; व्यवस्था १७:६-७; १९:१५)।
   (क) हितोपदेश ६:१६,१९ "ट"
   (ख) प्रस्थान २०:१६ "टो साक्षी"
   २ रूथ ४:९-११ उल्लेखित कानूनी सहमतिलाई विचआर गर्नुहोस्। साक्षीले यो भन्न सक्थ्यो, "उक्त कानूनी कारोबार मैले देखेको हुँ।"
   (इ) साक्ष त्यो हो जसले त्यस्तो कुराको समर्थन गर्छ जुन कुरा बास्तविक सत्य-तथ्य भएर पनि कारणवश शंकामुनि परेको हुनसक्छ। प्रस्थान २२:१०-१३ मा हेरचाह गर्नलाई छोडिएको छिमेकीको पशु अचानक मरेको खण्डमा जिम्मा लिने व्यक्तिको सफाइको साक्षीस्वरूप पशुको सिनो प्रस्तुत गर्न सकिने प्रावधान छ।
   (ई) साक्षी एउटा कुरा हो जसले अर्को कुरा अर्थात् सत्यतालाई औंल्याउँदछ। एउटा साक्षीले कुनै अर्को कुरातिर ध्यानाकर्षण गर्दछ।
   १ उत्पत्ति ३१:४३-५५ नता याकूब न लाबानले एक-अर्काको हानी गर्नेछन् भनी कुन कुरा साक्षी हुनुपर्थ्यो? ——————————————-।
   २ व्यवस्था ३१:१९-२१ इस्राएल अन्य देउताहरूतिर फर्केको खण्डमा कुन कुराले उनीहरूको विरूद्धमा साक्षी हुनेथ्यो? ————————————————— ।
   ३ यहोशू २२:२६-३४ त्यसको प्रयोग नहुने भएकोले त्यो इस्राएल राष्ट्रसित सुई र आधा कुलको एकताको साक्षी हुनुपर्थ्यो। उक्त कुरा के थियो? —————————-।
   ४ यहोशू २४:२६-२७ "हेर, यो ————— हाम्रा विरूद्धमा ————— हुनेछ, किनकि परमप्रभुले हामीलाई भन्‍नुभएका सबै करा यसले ——————— छ। तिमीहरूला आफ्नबा परमेश्वरप्रति अविश्वासी भयौ भने त्यो तिमीहरूको वरूद्धमा —————— हुनेछ।"
   ५ प्रेरित १४:१७ " उहाँले आफूलाई बिना ——————- छिड्नुभएन - —————— गरेर, हामीलाई
   (ऊ) साक्षी त्यो हो जसले पक्‍का कुराको समर्थन गर्दछ। यशैया ४३:१०-१२ परमप्रभु भन्‍नुहुन्छ, " तिमीहरू मेरा ————- र मैले चनेका हौ, र तिमीहरूले मलाई ————- र —————- गर्न सक, म उही हुँ ———- सक। मभन्दा अघि कोही ईश्‍वर नै बनिएको थिएन, नता म पछि कोही हुनेछ। म, हो, म नै परमप्रभु हुँ। मबाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन तिमीहरू मेरा —————- हौ, कि —— नै ———————- ।"

मण्डली के हो ?

१ मण्डली के होइन

(क) सभा हने ठाउँ। हामी प्राय: "मण्डली" जाने भन्छौं अथवा "तपाई कुन मण्डली जानुहुन्छ?" भनी सोध्छौं वा हामी कुनै "मण्डली" को सुन्दर बनावटको तारिफ गर्छौ। यी सबै वास्तवमा शब्दको बेठीक प्रयोग हुन् किनकि परमेश्वरले भौतिक बनोटलाई कहिल्यै यसरी जनाउनुभएन। मण्डली मानिसहरू जुट्ने भौतिक बनोट होइन। ( हेर्नुहोस् प्रेरित १२:५; १५:२२; रोमी १६:१६; १ कोरिन्थी १५:९; १६:१९; प्रका श २:२३)।

(ख) मण्डली मानिसहरू कुनै पारस्परिक साझापनले गर्दा जुट्ने केवल एउउटा सामजिक संगठन होइन।

२ मण्डली के हो

   (क) मण्डली, प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसित जीवितरूपमा सम्बन्धित एक अपूर्व रचना हो।
   (ख) मण्डली त्यो शरी हो जसद्वारा नै आज पमेश्वर काम गर्नुहुन्छ, जसद्वारा उहाँले आफूलाई चिनाउँदै हुनुहुन्छ।
   (ग) मण्डली, बहिर बोलाईका विश्वासीहरूको सभा हो ( प्रेरित ११:२६; १४:२७; १५:१४; १ कोरिन्थी १४:२३क)।
  (१) गलाती १:४ "छुटकारा", "दुष्ट संसारबाट"।
  (२) १ पत्रुस २:९-१० "चुनिएका वंश", "राजकीय पूजाहरीको सामज", "पवित्र जाति", "बोलाउनुभयो", "अन्धकारबाट"।
  (३) १ कोरिन्थी १:९ "परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ", " मा बोलाईका छौ"।
  (४) २ कोरिन्थी ६:१४-१८ "जुवामा नजोतिओ", "सङगति" (१४), "अलग", "म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु" (१७)।
  (५) हिब्रू १३:१३ "जाऔं", "छाउनीबाहिर"।
  (घ) मण्डली एक "रहस्य" हो - परमेश्वरको हृदयमा युग-युगदेखि लुकेर बसेको एक सुन्दर कुरा जसलाई अब प्रकट गरिएको छ।

(१) रोमी १६:२५-२६ "रहस्य", "प्रकाश", "गुप्‍त राखिएको" (२५), "प्रकट भएको", "बताइएको" (२६)।(२) एफेसी ३:३-११ "रहस्य", "प्रकाश", "बताउनुभयो" (३) " बताइएको थिएन", "अहिले प्रकट गरिएको" (५), "युग-युगदेखि लुकेर बसेको ", "रहेस्य", "देख्‍ने बनाउनलाई" (९), "अब", "मण्डलीद्वारा", "प्रकट गरिऊन्"।(३) कलस्सी १:२६-२७ "रहस्य", "लुकाई राखिएको", "अहिले", "प्रकट गरिएको" (२६), "प्रकट गर्न ", "रहस्य"।(४) १ तिमोथी ३:१५-१६ "रहस्य"।

(ङ) मण्डली, एक जीवित रचनामा पारस्परिक अङग बनेका, प्रभु येशूको बौरिउठाइको जीवन उपभोग गर्ने, एउटै शरीरमा पूर्णरूपमा सम्मिलन भएको अर्थात् गाभिएको , उहाँलई अहिले र अनन्तसम्म दर्शाउने, नुयाँ गरी जन्मेका, ख्रीष्टमा विश्‍वास गर्नेहरूको बाहिर बोलाइएको सभा हो। "नयाँ नियम विश्‍वासको प्ररिभाषा यसैमा छ कि अहिले महिमामा आफ्नो बौरिउठाइको शरीर हुनुको साथ-साथ ख्रीष्टको एउटा शरीर पनि छ" (कार्ल्टन् हेल्गर्सन्)।

अर्ती: मण्डली, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको यस्तो सभा हो भने के प्रभु येशूसित र आफ्ना संगी-विश्वासीहरूसित यस्तो जीवित प्रकारले जोडिएको व्यक्ति अनुकुल मिलेसम्म नभएर समभव भएसम्म सभामा आफ्नो स्थान लिनलाई नबिराउनुपर्ने होइन र? हेर्नुहोस् प्रेरिर २:४१-४२ हिब्रू १०:२५।