New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

बाइबल कि सपना-दर्शन (योएल २)

बाइबल कि सपना-दर्शन (योएल २)   के परमेश्वर आज पनि सपना र दर्शनद्वारा बोल्नुहुन्छ? डेविड क्लाउड “परमेश्वर भन्नुहुन्छ: अन्तिम दिनहरूमा यस्तो हुनेछ — सबै प्राणीहरूमाथि म मेरो आत्माबाट खन्याउनेछु; अनि तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले भविष्यवाणी गर्नेछन्, अनि तिमीहरूका जवानहरूले दर्शनहरू देख्नेछन्, र तिमीहरूका बूढापाकाहरूले सपनाहरू देख्नेछन्। अनि ती दिनहरूमा म मेरा दासहरू र मेरा […]