New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

व्यवस्था र ख्रीष्टियनको सम्बन्ध

व्यवस्था र ख्रीष्टियनको सम्बन्ध डेविड क्लाउड पद कण्ठ: रोमी ३:१९-२४; ७:४; गलाती ३:१०, १३, २४-२६ मोशाको व्यवस्थाको बारेमा र ख्रीष्टियन जीवनमा यसको स्थानको बारेमा व्यापक अलमल विद्यमान छ। ठोस बाइबलीय आधारमा उभिएर यस विषयमा आफू निश्चित हुनु हरेक विश्वासीको लागि नित्तान्त आवश्यक छ। नयाँ नियमका निम्न उल्लेखित मुख्य-मुख्य खण्डहरूबाट यो विषयवस्तु छर्लङ्ग हुन्छ: रोमी ३:१९-२४ […]