मण्डली इतिहासबाट केही पाठहरू

अनुवादक: प्रज्वल कार्की

  1. पत्रुस कि चट्टान?
  2. सीजर कि ख्रीष्ट?