New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अब्राहामको जीवनबाट पाठहरू

अब्राहामको जीवनबाट पाठहरू वक्ता: प्रदेश श्रेष्ठ; नारायणगढ चर्च, नारायणगढ, भरतपुर, चितवन। उत्पत्ति १२ – आज्ञापालन र आशिष उत्पत्ति १३ – विश्वासद्वारा हिँड्ने कि रूप देखेर? उत्पत्ति १४ – संसारको प्रस्ताव र अब्राहामको अस्वीकार उत्पत्ति १-१६ – पुनरावलोकन: स्त्रीको सन्तान र अब्राहामसितको करार उत्पत्ति १५-१७ – अब्राहामको विश्वासलाई कसरत उत्पत्ति १७ – परमेश्वर किन पर्खनुहुन्छ? उत्पत्ति १८ – अब्राहामको अन्तर्विन्ती उत्पत्ति १९ – लोतले […]