New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पर्वतमाथि के देख्यौ?

पर्वतमाथि के देख्यौ?   एक अपत्तिजनक सूचना मत्ती १६ औं अध्यायमा, ख्रीष्ट मर्नैपर्छ भन्ने सूचना चेलाहरूलाई पहिलो पटक जनाइयो। यो आपत्तिजनक खबर येशूले सर्वप्रथम कुन पदमा बताउनुभयो? पद ________। आफ्नो मृत्यु निकट भविष्यमै हुनेछ भनी येशूले बताउनुहुँदा पत्रुसले कस्तो प्रतिक्रिया देखाए (सही जवाफमा चिन्ह लगाउनुहोस्): उनले भने, “प्रभु, तपाईंले जे भन्नुभयो ठीक त्यही हुनेछ।” उनले […]