New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

कल्वरी भनिने ठाउँमा

कल्वरी भनिने ठाउँमा   आखिरमा रोमी सिपाहीहरूले येशूलाई क्रूसमा टाँग्न र एउटा सामान्य अपराधीलाईझैं मृत्यु दण्ड दिनलाई लगे। उहाँलाई शहरको पर्खालका बाहिरको एउटा ठाउँमा लगियो जुन ठाउँलाई ______________ भनिन्थ्यो (मत्ती २७:३३)। यो ठाउँलाई ____________ पनि भनिन्थ्यो (लूका २३:३३)। “कल्वरी” (ल्याटिन भाषामा “खोपडी”) र “गलगथा” (अरामी भाषामा “खोपडी”)को अर्थ एउटै हुन्छ। क्रूसको दण्ड अति नराम्रो खालको […]