New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रित्तो चिहान

रित्तो चिहान   अघिल्लो पाठमा हामीले ख्रीष्टको मृत्युको बारेमा अध्ययन गर्‍यौं। बाइबलको शुभ-खबर (सुसमाचार) यही हो कि “पवित्र-शास्त्रहरूमुताबिक ख्रीष्ट हाम्रा ____________ का निम्ति ____________ (१ कोरिन्थी १५:३)। तर सुसमाचार यतिमै टुंगिदैन। शुभ-खबरको बाँकी भाग के हो त (१ कोरिन्थी १५:४)? “र गाडिनुभयो, अनि पवित्र-शास्त्रहरूमुताबिक उहाँ _________ ___________________________________।” के तपाईंले कसैको जीवनी पढ्नुभएको छ? जीवनी भनेको […]