New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

बाह्र चेलाहरूको पुनर्विलोकन र मत्थियास

बाह्र चेलाहरूको पुनर्विलोकन र मत्थियास   हामीले बाह्र चेलामध्ये एक-एकको अध्ययन गरिसक्यौं। अब ३५ ओटा प्रश्नहरूको जवाफ लेखेर त्यसको पुनर्विलोकन गर्नेछौं — कुन चेलालाई “जेलोतेस” भनिन्थ्यो? _____________ कुन चेलाले पत्रुसलाई प्रभुकहाँ ल्याए?_____________ कुन चेला येशूप्रति एकदम बफादार थिए तर परिस्थितिको सँधैं अँध्यारो पक्षलाई मात्र हेर्ने गर्थे? _____________ कुन चेला पानीमाथि हिँडे? ____________ कुन दुई चेलाहरूलाई […]