New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

महम्मद र येशू ख्रीष्टको बीचमा अन्तर

महम्मद र येशू ख्रीष्टको बीचमा अन्तर जर्ज जेलर महम्मद युद्दका पैगम्बर थिए; ख्रीष्ट शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ (यशैया ९:६-७)। महम्मदका शिष्यले आफ्ना विश्वासको खातिर मारे; ख्रीष्टका शिष्यहरू आफ्ना विश्वासका लागि मारिए (प्रेरित १२:२; २ तिमोथी ४:७)। महम्मदले “विधर्मी” लाई सताउनुपर्छ भनेर सिकाए; ख्रीष्टले सताउनेहरूमध्येका प्रमुखलाई क्षमा दिनुभयो र उसलाई बदलेर मिलापमा ल्याउनुभयो (१ तिमोथी १:१३-१५)। महम्मदले […]