New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

होशे, योएल, आमोस, ओबदियाह

होशे, योएल, आमोस, ओबदियाह   होशे, योएल, आमोस, ओबदियाह नियमका पुस्तकहरू अध्ययन पाठ्यक्रम यात्राको हामी लगभग अन्तिम भागतिर छौं। एक दर्जन पुस्तकहरू मात्र बाँकी रहेका छन्। ती १२ पुस्तकहरूमा कुनै पनि धेरै लामो छैनन्। ती पुस्तकहरूलाई “लघु अगमवक्ताका पुस्तकहरू” भनिन्छन् किनभने लम्बाईको आधारमा तिनीहरू छोटा छन्, तर हामीले अध्याय ९ मा सिकेझैं, हरेक लघु अगमवक्ताका […]