New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

हाग्गै, जकरियाह, मलाकी

हाग्गै, जकरियाह, मलाकी   हाग्गै, जकरियाह, मलाकी हामी पुरानो नियमका पुस्तकहरूको अध्ययन क्रमको झण्डै अन्त्यतिर आइसकेका छौं। हाम्रो अध्ययन क्रममा हामीले ३६ ओटा पुस्तकहरू अध्ययन गरिसकेका छौं। केवल तीनओटा पुस्तकहरू बाँकी छन्: हाग्गै, जकरियाह, मलाकी। यी तीनओटै पुस्तकहरू बेबिलोनी कैद पछाडि लेखिएका हुन् (निर्वासन पछाडि-अध्याय ९ हेर्नुहोस्)। पुरानो नियमका अन्तिम ऐतिहासीक पुस्तकहरू यी हुन् पुरानो […]