New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

लेवी, गन्ती, व्यवस्था

लेवी, गन्ती, व्यवस्था   यस पाठमा हामी मोशाका पछिल्ला तीनओटा पुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्न चाहन्छौं। हामी लेवीको पुस्तकबाट सुरु गरौं: लेवी – पवित्र परमेश्वरको उपासना लेवी उपासना सम्बन्धी पुस्तक हो। यसमा इस्राएलका सन्तनाहरूलाई उनीहरूले परमेश्वरसित कसरी ठीक सम्बन्ध गाँस्न र कसरी परमेश्वरसित ठीक सम्बन्ध कायम राख्न सक्छन् भन्ने कुरा सिकाइएको छ। पापी मानिसहरू कसरी पवित्र परमेश्वरको […]