New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

यहोशू, न्यायकर्ता, रूथ

यहोशू, न्यायकर्ता, रूथ   यहोशू प्रतिज्ञाको देशभित्र प्रवेश र त्यसको प्राप्ति पुरानो नियमका कतिपय पुस्तकहरू ती पुस्तकका प्रमुख व्यक्तित्वहरूकै नामहरूले जनाइन्छन्। यहोशूको पुस्तकको नाम उक्त पुस्तकका प्रमुख व्यक्तित्व यहोशूकै नाममा राखिएको हो। पुरनो नियमका अन्य कुन-कुन पुस्तकहरू प्रमुख व्यक्तित्वका नामले जनाइएका छन्? केही उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ? _______________________________________ यहोशू विश्वासका वीर थिए। परमेश्वरले इस्राएल जातिलाई प्रतिज्ञाको […]