New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अय्यूब र भजनसङ्ग्रह

अय्यूब र भजनसङ्ग्रह   पुरानो नियमलाई सरसरती हेर्ने क्रममा अब हामी इतिहासका पुस्तकहरूलाई छाडेर पद्य पुस्तकहरूलाई हेर्नेछौं। पुरानो नियममा ६ ओटा पद्य पुस्तकहरू भेटिन्छन्: अय्यूब, भजनसङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठगीत र विलाप। यस पाठमा हामी पहिलो दुई पद्य पुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्नेछौं: अय्यूब र भजनसङ्ग्रह। यहूदी पद्य पुरानो नियमका कविता अर्थात् हिब्रू कविता (पद्य) नेपाली कविताभन्दा अलिक […]