New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

ओहोदा र अवस्था

ओहोदा र अवस्था डेविड क्लाउड पद कण्ठ: एफेसी १:३; ५:८; हिब्रू १२:६-८ ख्रीष्टियन जीवनमा अर्को नित्तान्त आवश्यक कुरा ओहोदा र अभ्यासको बीचको भिन्नता बुझ्नु अर्थात् सम्बन्ध र सङ्गतिको भिन्नता बुझ्नु हो। यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने एकातिर परमेश्वरको सामु विश्वासी जनको एउटा नयाँ ओहोदा र सम्बन्ध छ जुनचाहिँ अनन्त र सिद्ध र अपरिवर्तनीय […]