New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

नाचमा उहाँको स्तुति गर

नाचमा उहाँको स्तुति गर डेविड क्लाउड “खैँजडी बजाउँदै र नाचमा उहाँको स्तुति गर; तारवाला बाजाहरू र बाँसुरीहरू बजाउँदै उहाँको स्तुति गर!” (भजनसङ्ग्रह १५०:४) भजनसङ्ग्रह १५० हरेक ख्रीष्टियनलाई नाच्नू भन्ने आज्ञा होइन, जसरी भजनसङ्ग्रह ६९ पनि ख्रीष्टियनलाई आफ्‍ना शत्रुहरूलाई सराप्नू भन्ने आज्ञा होइन। भजनसङ्ग्रह ६९:२७-२९ लाई विचार गर्नुहोस्: “तिनीहरूको अधर्ममाथि अधर्म थपिदिनुहोस्; अनि तिनीहरूलाई तपाईंको धार्मिकतामा […]