New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

बाइबल अर्थ प्रकाशनका चार चाबी सिद्धान्तहरू

बाइबल अर्थ प्रकाशनका चार चाबी सिद्धान्तहरू डेविड क्लाउड पद कण्ठ: व्यवस्था २९:२९; १ कोरिन्थी २:१३; २ तिमोथी २:१५ परमेश्वरलाई दर्शाउने खालको ख्रीष्टियन जीवन जिउन सक्नलाई बाइबल राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ, र यसका लागि बाइबल अर्थ प्रकाशनका कमसेकम आधारभूत सिद्धान्तहरूको ज्ञान हुनु जरूरी छ। यस पाठमा हामी त्यस्ता चारओटा सिद्धान्तहरूलाई हेर्नेछौं: शब्दका परिभाषा निर्धारण गर्ने र खण्डहरूलाई […]