New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पुनरूत्थित प्रभुको प्रचार

पुनरूत्थित प्रभुको प्रचार   पुनरूत्थित प्रभुको प्रचार (प्रेरित) सुसमचारका चार पुस्तकहरूको पछाडि पाँचौं स्थानमा रहेका नयाँ नियमको पुस्तकलाई प्रेरित अथवा प्रेरितहरुका काम भन्‍ने नाम दिइएको छ। यो पुस्तक लुकाको सुसमाचार लेख्‍ने व्यक्तिले नै लेखेका हुन् (हेर्नुहोस्, कलस्सी ४:१४ “प्रिय _______ _________”)। यो पुस्तक, सुसमाचारका चार पुस्तकहरू जस्तै एक इतिहासको पुस्तक हो। सुसमाचारका पुस्तकहरूले करिब साँढे […]