New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पाँच न्यायहरू

पाँच न्यायहरू इसाई साहित्यमा बारम्बार उल्लेख हुने गरेको साधारण न्याय (general judgement) भन्ने वाक्यांश पवित्र शास्त्रमा भेटिँदैन। अझ गम्भीर कुरा के भने उक्त वाक्यांशले व्यक्त गर्न खोजेको विचार पवित्र शास्त्रमा भेटिँदैन। डा. पेन्टेकोस्टको यो भनाइ सही हो: “यही हानिकारक बानीले गर्दा इसाई जगतको बोलीचालीमा न्यायको परिभाषा संसारको अन्तमा एकैपटक हुने ठूलो घटना हो भन्ने बुझिन्छ […]