New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी १:१८-२३

रोमी १:१८-२३   मानिसलाई कुनै बहाना छैन, किन? (रोमी १:१८ क्रमशः) “दबाइराख्‍ने” = दमन गर्ने, प्रकट हुन नदिने यी मानिसहरूले सत्यतालाई नजानेका थिएनन् र उनीहरू सत्यको ज्ञानबिना थिएनन् भन्ने कुरालाई कृपया ध्यानमा राख्‍नुहोला। उनीहरूसित सत्यता थियो तर त्यसलाई उनीहरूले दबाएर राखेका थिए। रोमी १:१९ यी मानिसहरूले सत्यलाई नजानेका थिएनन् भन्ने कुरा पद १८ मा सिक्यौं। […]