New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी १:१८

रोमी १:१८   हामी सुसमाचार कसरी प्रचार गरौं? व्यक्तिगत लाभको आधारमा कि व्यक्तिगत खाँचोको आधारमा? “परमेश्वरको क्रोध” — अधिकांश धार्मिक परिवेशहरूमा परमेश्वरको क्रोधको विषयलाई बेवास्ता गरिएको पाइन्छ। परमेश्वरको प्रेमलाई प्रायः उल्लेख गरिए तापनि परमेश्वरको क्रोधको कुरा भने बिरलै गरिन्छ। सुसमाचारलाई प्रस्तुत गर्दा “राम्रो खबर” बताउनु अघि “नराम्रो खबर” बताउनुपर्छ भनी पावल जान्दथे। हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता […]