New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी १३:१-५

रोमी १३:१-५ रोमी अध्याय १३ मानव शासन र परमेश्वरको जागरण ध्वनि परिचय खराब काम गर्नेहरूमाथि क्रोध र न्याय सम्पादन गर्ने परमेश्वरको एउटा तरिका चाहिँ मानव शासन (रोमी १२ को अन्तिम भाग यस प्रकारले रोमी १३ सित जोडिन्छ) प्रणाली हो। परमेश्वरले जलप्रलय पश्चात् मानिसलाई शासन चलाउने अधिकार सुम्पनुभयो। यो कुरा विशेष गरी यसबाट देखिन्छ कि परमेश्वरले […]