New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी २:१६-२९

रोमी २:१६-२९ रोमी २:१६ (यो वाक्य १२ पदकै अंश हो।) “त्यो दिन” = ५ औं पद पढ्नुहोस्। यस पदले पनि यही दिनको बयान गर्दैछ। “गुप्‍त कुराहरू” = लुकेका, छिपाएर राखिएका कुराहरू न्याय सिद्धान्त #११ – न्यायकर्ताको नजरदेखि कुनै पनि कुराहरू लुकेका अथवा छिपाएर राखिएका हुँदैनन् हिब्रू ४:१२-१३ र मत्ती १०:२६ सित तुलना गर्नुहोस्। प्रकाश २०:१२ […]