New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

रोमी ३:१-८

रोमी ३:१-८ परमेश्वरको न्यायबाट उम्कने प्रयास! परिचय दोस्रो अध्यायमा पावलले एउटा कुरा दक्षतापूर्वक प्रमाणित गरिसकेका छन्, अर्थात् यहूदीलाई कुनै बाहना छैन र ऊ परमेश्वरको दण्डको आज्ञा र इन्साफमुनि पर्न योग्य भएको छ। अब तेस्रो अध्यायमा के पाउँछौं त? यहाँ यहूदीले आफू उम्कनलाई अन्तिम प्रयास गरेको पाउँछौं, अर्थात् उसले न्यायबाट उम्कनलाई अब तर्क वितर्क गर्दछ! हिजोआज […]